RSS

ตื่นเต้นกับน้ำท่วม…ลุ้นจนสงสัย…

20 ต.ค.

ลุ้นกันจดเหนื่อยแล้ว..เมื่อไหร่จะมาสักที.. (ขอบคุณภาพจาก internet)

ช่วงนี้คนเมืองหลวงคงไม่มีอะไรจะต้องลุ้นตื่นเต้นไปกว่า ลุ้นว่าน้ำจะท่วมบ้านที่พักอาศัยอยู่หรือไม่ หากท่วมจะท่วมเมื่อไหร่ สูงขนาดไหน หลังจากที่นั่งดูนั่งฟังข่าว และเอาใจช่วยพี่น้องต่างจังหวัดที่โดนน้ำท่วมอ่วมอรทัยมานานแล้ว คราวนี้ใกล้ตัวมากแล้ว

โดนส่วนตัวแล้วเชื่อว่า นอกจากคนกรุงเทพฯ จะรู้สึุกเห็นใจและเศร้่าใจไปกับพี่น้องประชาชนที่ต้องประสบภัยพิบัติครั้งนี้แล้ว ยังมีเป็นส่วนมากที่รู้สึกผิดหรือตะขิดตะขวงใจที่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ปริมณฑลโดยรอบกรุงเทพฯและเหนือขึ้นไป  ต้องรับชะตากรรมผจญกับน้ำท่วมหนักและนานกว่าที่ควรจะเป็น เพราะจำต้องกักและกันน้ำไว้ไม่ให้เข้าพื้นที่กรุงเทพฯ และพยายามผลักดันน้ำส่วนใหญ่ให้เดินทางอ้อมเมืืองหลวงไปแทนที่จะให้ผ่านตรงไปลงทะเลเลย เพื่อจะป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญไว้ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนเห็นว่า กรุงเทพฯสามารถรับมือกับอุทกภัยได้ ไม่ว่าจะหนักหนาขนาดไหน และบางความคิดเห็นก็ว่า หากกรุงเทพฯโดนน้ำท่วมอ่วมไปด้วย นอกจากจะกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมแล้ว ยังจะพลอยทำให้การแก้ปัญหาหรือช่วยเหลือพื้นที่ที่ถูกอุทกภัยถูกกระทบไปด้วย ซึ่งหากจะว่าไปแล้วก็มีส่วนจริงอยู่มากทีเดียว

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีพี่น้องชาวกรุงเทพฯส่วนหนึ่งและอาจจะเป็นส่วนใหญ่พ่อสมควรทีเดียว ที่เห็นว่า กรุงเทพฯก็ควรจะแบ่งเบาภาระน้ำท่วมครั้งนี้ให้เหมือนๆกันกับที่อื่นๆ และมองว่า ไม่เป็นธรรมนักที่จะผลักความทุกข์ยากไปให้กับพี่น้องพื้นที่โดยรอบ และเชื่อว่า หากยอมให้น้ำผ่านกรุงเทพฯไปตามเส้นทางตรงๆ ไม่ต้องไปกักกันไว้ แม้น้ำจะท่วมก็คงจะไม่นาน และพี่น้องที่อยู่โดยรอบหรืออยู่เหนือขึ้น ก็ไม่ต้องผจญกับภาวะน้ำท่วมขังนานนัก พูดง่ายๆคือ โดนก็โดนด้วยกัน เฉลี่ยกันไป ไม่ต้องให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดนอ่วมอยู่ แล้วกรุงเทพฯรอดพ้น … และในที่สุด ก็ไม่แน่ว่า จะรอดหรือไม่ ยังต้องรอลุ้นกันอยู่

บางคนก็นำรถไปจอดหนีน้ำแถวสะพานข้ามแยก.(ขอบคุณภาพจาก internet)

จะว่าไปแล้ว การแก้ไขปัญหาน้ำหลากท่วมของบ้านเรา อาจจะผิดมาแต่ต้นก็ได้ หากมาดูกันตามภูมิประเทศและธรรมชาติแล้ว กรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นพื้นที่ราบลุ่มที่อยู่ใกล้ปากแม่น้ำ เป็นทิศทางการไหลของน้ำที่จะลงไปสู่ทะเล มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่โบร่ำโบราณ ธรรมชาติของน้ำก็ต้องไหลลงที่ต่ำ คือทะเลซึ่งชื่อว่าเป็นที่ที่ต่ำที่สุด และเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามแรงโน้มถ่วง พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลจึงได้มีคลองมากมาย เป็นเส้นทางที่เกิดจากน้ำไหลจากพื้นที่ต่างๆมาสู่แม่น้ำใหญ่หลายสายเพื่อลงสู่ทะเล จนกรุงเทพฯได้ชื่อว่า เป็นเวนิสตะวันออก ต่อมาเมื่อมีการสร้างบ้านสร้างเมืองมากขึ้น กลายเป็นที่พื้นที่เมืองขนาดใหญ่ เป็นชุมชนที่มีความสำคัญทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ขาดการวางผังเมืองและกำกับการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับภูมิประเทศและธรรมชาติ จะเป็นเพราะว่า คนเมื่อก่อนนี้ไม่คิดว่าการเจริญเติบโตของกรุงเทพฯจะก่อให้เกิดปัญหาแบบนี้ หรือจะเป็นเิพราะว่า กระแสการอิงความเป็นอยู่ให้เหมาะสมกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมยังไม่มี หรืิอจะเป็นเพราะว่าวิสัยทัศน์ของผู้นำเมื่อก่อนนี้ ก็แล้วแต่จะคิดกันไป การเจริญเติบโตของเมืองหลวงและปริมณฑล จึงกลายเป็นอุปสรรคของธรรมชาติของน้ำหลากในเมืองไทย เกิดมีน้ำท่วมล้นบ่อยขึ้นและมากขึ้น แต่ีแทนที่เราจะเข้าใจธรรมชาติของน้ำหลาก เข้าใจธรรมชาติและสภาพแวดล้อมแล้วปรับความเป็นอยู่ของเรา ปรับความเจริญเติบโตของเมืองให้เหมาะสมกับมัน เรากลับพยายามที่จะดัดแปลงปรับเปลี่ยนธรรมชาติของมัน เราพยายามที่จะกันน้ำไว้ไม่ให้ไหลผ่านพื้นที่ที่น้ำเคยผ่าน เส้นทางที่น้ำเคยผ่านได้ เราก็กลบมันเสีย หรือไ่ม่ก็ปล่อยให้ตื้นเขิน มีสิ่งก่อสร้างหรืออื่นใดมาเป็นอุปสรรคในการไหลของน้ำ หรือไม่ก็กักกันไว้ เปลี่ยนทิศทางของมัน เราทำคันกั้นโดยรอบเมืองหลวง ทำประตูกั้นน้ำไว้ตามแม่น้ำลำคลองต่างๆ ควบคุมทั้งทิศทางและปริมาณของน้ำ ที่ผ่านมาเราทำเช่นนั้น ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า เมื่อก่อนมันได้ผล ที่ผ่านมามันได้ผล ป้องกันกรุงเทพฯไว้ได้ น้ำอาจจะท่วมปริมณฑลและพื้นที่ที่เหนือขึ้นไปบ้าง แต่ก็ไม่เป็นไร เพราะยังมีพื้นที่ว่างอยู่มาก ยังเก็บกักน้ำขังไว้ได้มาก ความเจริญยังไปไม่ถึงพื้นที่เหล่านี้ อาจจะมีผู้เดือดร้อนแต่ไม่มากนัก แต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้ว พื้นที่เดิมเหล่านั้น เริ่มมีความเจริญและมีความหนาแน่นของประชากรมากขึ้น และก็เป็นเช่นเดียวกับกรุงเทพเมื่อก่อนนี้ คือเจริญเติบโตชนิดที่ขาดการกำกับวางผังเมืองที่เหมาัะสม เมื่อน้ำหลากมาและถูกกันถูกกักไว้เหมือนที่เคยทำ น้ำก็เริ่มท่วมทะลักเข้าไปในพื้นที่ที่เริ่มมีความเจริญขึ้นมาใหม่และมีความหนาแน่นมากขึ้นเหล่านั้น คนเดือดร้อนก็มากขึ้นตามไปด้วย แล้วก็กระทบกันเป็นลูกโซ่ตามๆกันเหนือขึ้นไปอีก

มันคงจะถึงเวลาแล้ว ที่เราจะต้องมาทบทวนวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำหลากกันใหม่ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดกรณีกรุงเทพฯรอดพ้นจากน้ำหลากท่วม แต่พื้นที่โดยรอบหรือเหนือขึ้นไปต้องจมอยู่กับน้ำนานนับเดือนเช่นปัจจุบันนี้ เราอาจจะต้องพิจารณาการบริหารจัดการน้ำกันใหม่ อาจะต้องทบทวนว่าแนวกั้นน้ำที่เราทำไว้โดยรอบกรุงเทพฯนั้น มันยังเป็นวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันอยู่หรือไม่ อาจต้องทบทวนว่า แทนที่จะใช้วิธีบังคับน้ำให้เดินทางอ้อมกรุงเทพฯไปลงทะเลด้านอื่น เราอาจจะหาวิธีการที่จะบริหารน้ำให้ผ่านกรุงเทพฯโดยตรงไปโดยเร็วและโดยไม่ท่วมท้นกรุงเทพนั้นทำได้หรือไม่ หากเป็นไปได้ จะทำอย่างไร ซึ่งหากสำเร็จ เราก็ไม่ต้องกักน้ำไว้พื้นที่ที่อยู่โดยรอบหรือเหนือขึ้นไปต้องเดือดร้อนอย่างนี้ และก็จะได้ของแถมคือ การคมนาคมทางน้ำ และความสะอาดของแม่น้ำลำคลองในกรุงเทพฯและปริมณฑล

ความคิดเห็นข้างต้นนั้น เป็นเพียงข้อคิดข้อสงสัย ที่คิดและสงสัยออกมาดังๆเท่านั้น ใครจะ่ว่าโชว์โง่ หรือไม่รู้จริงก็ขอยอมรับ เพราะโง่จริงและไม่รู้จริงๆ ได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่ง จะมีคนที่ฉลาดจริงๆและรู้จริงๆ ไม่ใช่แสร้งว่าฉลาดหรือแสดงว่ารู้ มาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับลูกหลานของเราในภายภาคหน้า จะได้ไม่ต้องมานั่งลุ้นระทึกและรู้สึกผิดตะขิดตะขวงใจอย่างคนกรุงเทพฯทุกวันนี้….

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
Kaebmoo's Blog

Blog ไม่ใช่ของกู

voaw

A great WordPress.com site

Sermsak

No noodles, the family.

Live, Nerd, Repeat

Making life better through the perfect application of humor and nerdery

You read me, but you can change me not.

Mentally unhealthy kinda characteristic.

The Kid Travels

Ed Gregory (The Kid) goes travelling

Bagni di Lucca and Beyond

Brisbane, Bagni di Lucca and everything in between

TED Blog

The TED Blog shares interesting news about TED, TED Talks video, the TED Prize and more.

Framework

Capturing the world through photography, video and multimedia

[e]

a little about (M)E

On The Scene

Follow FOX News reporters and producers around the globe to get raw, behind-the-scenes access to the stories making headlines.

NewsFeed

Breaking news and updates from Time.com. News pictures, video, Twitter trends.

Post it Notes from my Idiot Boss

delivered directly to my computer monitor on an all too regular basis...

The Life and Times of Nathan Badley...

just like Moby Dick, but shorter and less whale-oriented.

Allen's Zoo

Art, Illustration, Character Design

Search Blogs

Just another WordPress.com weblog

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: