RSS

พิธีไล่น้ำ…การแก้ปัญหาแบบไทยไทย…. วังเวง วังเวง…อิอิ

08 ต.ค.

เกิดมาเป็นคนไทยได้ครี่งค่อนศตวรรษเข้าไปแล้ว และยังจะต้องเป็นคนไทยไปอีกจนกว่าจะตายจากโลกนี้ ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ได้เกิดมาบนแผ่นดินที่สวยงามอุดมสมบูรณ์ มีติดตัวมาตั้งแต่เริ่มจำความได้ ซึ่งคงจะเหมือนกับคนไทยคนอื่นๆ เราต่างได้รับการอบรมสั่งสอน ได้ยินได้ฟัง(ซึ่งบางทีบางคนอาจจะเรียกว่า การโฆษณาชวนเชื่อก็ได้..อิอิ)ให้ภาคภูมิในความเป็นคนไทย คนไทยเมืองไทยเราดีอย่างนู้นดีอย่างนี้ ซึ่งเมื่อตอนเป็นเด็ก โลกของเด็กก็คงจะรับรู้ได้อยู่เพียงเท่านั้น และเมื่อสี่สิบกว่าปีมาแล้วนั้น โลกทัศน์ยังแคบอยู่มากโดยเฉพาะกับเด็ก จึงแทบไม่คิดเลยว่า จะมีประเทศชาติอื่นบนโลกนี้ที่จะเจริญรุ่งเรืองสวยงามน่าอยู่เหมือนกับเมืองไทย

ที่กล่าวเช่นนี้ ไม่ได้หมายความว่า ปัจจุบันเมื่อโลกทัศน์กว้างมากขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้ว จะหมดความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยไป เพียงแต่เริ่มเข้าใจได้ว่า ชนทุกทุกชาติทุกภาษา เขาก็ต่างมีความภาคภูมิใจในความคนชาตินั้นๆเช่นกัน ไม่ได้มีแต่คนไทยเท่านั้นที่ภาคภูมิในเชื้อชาติหรือประเทศของตน และยังแน่ใจด้วยว่า มีความเป็นไปได้ ที่คนเชื้อชาติหนึ่งหรือประเทศหนึ่งจะภาคภูมิใจกับคนอีกเชื้อชาติหนึ่งหรืออีกประเทศหนึ่งได้อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม เรื่องที่จะเขียนต่อไปนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความภาคภูมิใจหรือไม่ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยหรือในความเป็นชาติไทยแต่อย่างใด ดังนั้นหากผู้ใดอ่านบทความนี้แล้ว ไล่ให้ผู้เขียนไปลาออกจากการเป็นพลเมืองไทยเสีย ก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าเสียใจในความบ้องตื้นของผู้นั้นเป็นอย่างยิ่ง….อิอิ

ในเมืองไทยช่วงนี้ คงจะไม่มีเรื่องใดน่าห่วงใยไปกว่าเรื่องอุทกภัย และด้วยการเสนอข่าวอย่างต่อเนื่องของสื่อมวลชนทุกแขนง ทั้งสื่อหลักและสื่อทางวิทยาการสมัยใหม่ ดูเหมือนว่า น้ำจะท่วมหนักมากว่าทุกครั้ง เพียงแต่เสียดายที่การเสนอข่าว ซึ่งดูเหมือนจะมีการเจาะลึกทุกแ่ง่มุม ทุกพื้นที่นั้น แต่หากพิจารณาให้ดี กลับไม่ได้มีการนำเสนอสถิติในเรื่องน้ำอย่างชัดเจนนัก ไม่มีความชัดเจนว่า ฝนในปีนี้ในแต่ละพื้นที่มีปริมาณเท่าใด ในปีที่ผ่านๆมาเป็นอย่างไร น้ำที่มีอยู่ทั้งในแม่น้ำแต่ละสายและในแต่ละเขื่อนในแต่ละช่วงเวลาของปีและในแต่ละปีมีอยู่ขนาดไหนอย่างไร ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมา ก่อนหน้านี้และตอนนี้เป็นอย่างไร ช่วงเวลาที่ปล่อยน้ำช่วงไหนปล่อยมากช่วงไหนปล่อยน้อยอย่างไร มีการทำงานประสานสอดคล้องกันอย่างไรหรือไม่แค่ไหนระหว่างหน่วยงานที่ทำหน้าทีในการเก็บกักระบายน้ำกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่พยากรณ์อากาศ ยังไม่ต้องพูดถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการกับระบายน้ำหรือแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ซึ่งหากได้มีการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องต่อไป คิดว่าจะช่วยในการแก้ไขความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน

อันที่จริงหากจะว่าไปแล้ว เรื่องน้ำกับเมืองไทยนั้น เป็นของคู่กัน เพราะเมืองเราเป็นเมืองเกษตร มีพื้นที่ราบลุ่มและแม่น้ำหลายสาย ภูมิอากาศก็มีฝนตกชุกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูมรสุม และเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก น้ำก็มักจะท่วมท้นเกือบจะทุกพื้นที่ของประเทศ แต่การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกลับไม่มีความคืบหน้า เท่าที่เห็นนอกจากการสร้างเขื่อน สร้างประตูระบายน้ำแล้ว(ซึ่งน่าจะรู้กันได้แล้วว่า ไม่ใช่สูตรสำเร็จอย่างเดียวของการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง) รัฐบาลที่ผ่านๆมาก็ไม่เห็นมีมาตรการหรือโครงการแก้ไขใดที่มีประสิทธิภาพ ที่เห็นทั้งหมดกลับเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่นการทำคันกั้นน้ำ การวางกระสอบทราย หรือการบรรเทาความเดือดร้อน อย่างเช่นการแจกถุงยังชีพ เท่านั้น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้ จะต้องดำเนินการอย่างจริงจัง ทั้งการแก้ปัญหาทางกายภาพ ปัญหาทางด้านการบริหารน้ำ และการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญต้องให้ความสำคัญกับสถิติในเรื่องน้ำทุกรูปแบบ เพื่อที่จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งหากมีการเก็บข้อมูลสถิตินี้ไว้อย่างละเอียดครบถ้วน เราก็คงจะทราบได้ว่า ข้อบกพร่องมันมาจากส่วนไหนบ้าง ควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรจึงจะถูกจุดถูกวิธี และที่สำคัญจะได้ไม่ต้องมานั่งคลางแคลงใจว่า มีการวางยารัฐบาลชุดใหม่กันหรือเปล่า เหตุใดน้ำจึงท่วมในพื้นที่ที่ไม่มีปริมาณน้ำฝนมากจนถึงกับทำให้น้ำท่วมได้ขนาดนี้ หรือสงสัยว่า ก่อนหน้านี้เขื่อนกักน้ำไว้มากเกินไปหรือเปล่า เมื่อถึงคราวฝนตกเหนือเขื่อนจึงไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ได้ ต้องปล่อยน้ำลงมาให้ท่วมพื้นที่ใต้เขื่อน อะไรทำนองนี้ สิ่งที่กล่าวนี้ เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวที่อยู่บนพื้นฐานความรู้อันน้อยนิดเกี่ยวกับน้ำของผู้เขียนเท่านั้น รวมทั้งมิได้ริอ่านสอนหนังสือสังฆราชหรือเสี้ยมให้เกิดความรู้สึกแตกแยกแต่อย่างใด เพียงแต่สงสัยเท่านั้น

แต่อย่างไรก็ตาม มีเรื่องหนึ่งที่ผู้เขียนเห็นว่า เป็นการแก้ไขปัญหาแบบไทยไทยโดยเท้ นั่นคือ เรื่องที่สื่อต่างเสนอข่าวกันอย่างครึกโครมว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจะจัดพิธีไล่น้ำ โดยการทำหนังสือเชิญผู้อำนวยการเขตต่างๆรวมทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีบวงสรวง เซ่นไว้ เพื่อไล่น้ำไม่ให้ท่วมกรุงเทพมหานคร และเมื่อข่าวออกมาปรากฏว่า คนด่ากันทั้งบ้านทั้งเมือง โดยเฉพาะใน social network จนต้องให้คนออกมาปฏิเสธว่า เป็นการดำเนินการโดยส่วนตัวของผู้ว่าฯเอง ไม่ได้เป็นทางการแต่อย่างใด (เอ..แต่หนังสือเชิญที่เห็นจากสื่อนั่น เป็นหนังสือราชการไม่ใช่หรือ ..หรือว่าถูกตบแต่งภาพ..อิอิ….) ตรงนี้ ผู้เขียน ไม่รู้ว่า จะต้องหัวเราะหรือร้องไห้ดีกันแน่ กับความคิดความอ่านของผู้บริหารกรุงเทพฯ ไม่ทราบว่าท่านคิดอะไรของท่านอยู่ ท่านต้องการที่จะให้เป็นเรื่องนามธรรม เพื่อให้เกิดความรู้สึกร่วมแรงร่วมใจ เพื่อให้เกิดกำลังใจในการสู้ปัญหาน้ำท่วม หรือว่า ท่านต้องการให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยผลักดันน้ำไม่ให้ท่วมกรุงเทพฯจริงๆ …เฮ้อ.. ผู้เขียนได้อ่านและได้เห็นหนังสือเชิญที่สื่อนำมาเสนอแล้ว รู้สึกวังเวงพิกล หรือท่านอื่นๆคิดอย่างไรกันครับ…

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
Kaebmoo's Blog

Blog ไม่ใช่ของกู

voaw

A great WordPress.com site

Sermsak

No noodles, the family.

Live, Nerd, Repeat

Making life better through the perfect application of humor and nerdery

You read me, but you can change me not.

Mentally unhealthy kinda characteristic.

The Kid Travels

Ed Gregory (The Kid) goes travelling

Bagni di Lucca and Beyond

Brisbane, Bagni di Lucca and everything in between

TED Blog

The TED Blog shares interesting news about TED, TED Talks video, the TED Prize and more.

Framework

Capturing the world through photography, video and multimedia

[e]

a little about (M)E

On The Scene

Follow FOX News reporters and producers around the globe to get raw, behind-the-scenes access to the stories making headlines.

NewsFeed

Breaking news and updates from Time.com. News pictures, video, Twitter trends.

Post it Notes from my Idiot Boss

delivered directly to my computer monitor on an all too regular basis...

The Life and Times of Nathan Badley...

just like Moby Dick, but shorter and less whale-oriented.

Allen's Zoo

Art, Illustration, Character Design

Search Blogs

Just another WordPress.com weblog

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: