RSS

วันเข้าพรรษา

16 ก.ค.

วันเข้าพรรษา

อย่างที่เคยกล่าวในบทความอื่นๆอยู่บ้างว่า อาศัยใกล้ชิดกับวัดมาตั้งแต่เด็ก ถึงจะไม่ใช่ขนาดกินนอนที่วัด เป็นลูกศิษย์วัด แต่ก็เรียกได้ว่า เป็นเด็กวัด วัดกระทุ่มเสืือปลา เมื่อสี่สิบปีก่อนนี้นั้น มีชุมชนอยู่หลายชุมชนล้อมรอบ ทั้งไทยพุทธ ไทยอิสลาม อาศัยปนเปอยู่ด้วยกัน ฉันท์ญาติพี่น้อง มีมัสยิด หรือที่เด็กที่นั่นเรียกว่า สุเหร่า ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกัน ไม่เคยได้ยินเลยว่า วัดขัดแย้งกับสุเหร่า ไทยพุทธ ตีกับไทยอิสลาม ยกเว้นเรื่องส่วนตัวอาจจะมีบ้าง คนนี้ไม่ชอบคนนั้น คนนั้น ไม่ถูกกับคนโน้น อะไรทำนองนี้ ถึงเทศกาลงานบุญของศาสนาใด ต่างก็มีอิสระเสรีเต็มที่ ที่จะจัดงานเทศการของตน ไม่ได้รังเกียจเดียดฉันท์กันแต่อย่างใด เพื่อนที่เป็นอิสลาม หรือเราเรียกกันว่า มุสลิม ก็ไปช่วยงานวัด คราวงานเทศกาล วัดขอแรงลงแรงก็ไปช่วยจัดช่วยทำ ตั้งเต็นท์ เดินสายไฟ จัดเวที ติดสายรุ้ง ปักธง ซ่อมถนนซ่อมสนาม ไปกันทั้งนั้น เมื่อก่อนไม่ได้มี Organizer อย่างเช่นทุกวันนี้ แม้จะอยู่ในพระนคร แม้แต่ในใจกลางเมืองเองก็เถอะ จะทำงานหรือจัดงานใด ที่สถานที่ใด ก็ต้องลงมือลงแรงทำกันเองทั้งนั้น ไม่ว่า รัฐหรือเอกชน ชาวบ้าน ร้านตลาด

ถึงคราวเทศกาลถือศิลอดของมุสลิม เราชาวพุทธก็จะรู้กันว่า เพื่อนเราที่เป็นมุสลิม เขาไม่ทานอะไรเลยแม้แต่น้ำ ตลอดเวลาตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้น จนพระอาทิตย์ตก และจะเริ่มหุงหาอาหารทานตอนค่ำ และตอนเช้ามืดทานอีกมื้อหนึ่่งก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ชาวมุสลิมเพื่อนบ้านก็จะไม่ไปไหน นอกจากละหมาดวันละห้ารอบ หรือสวดมนต์อย่างที่เรารู้จักกันในชาวพุทธ พวกเราชาวไทยพุทธก็จะไม่คะนั้นคะยอให้เพื่อนมุสลิมไปไหนด้วย หรือให้ช่วยทำอะไรที่ต้องออกแรงใช้พลังงาน และไทยมุสลิมก็จะไม่อยู่นอกบ้าน นั่งคุยนาน ส่วนใหญ่ก็จะอยู่แต่ในบ้าน เดินทางแค่จากบ้านไปสุเหร่าเสียส่วนใหญ่ ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทั้งคนในชุมชนและคนนอกที่เข้ามา อบอุ่น เหมือนกับชนบททั่วไปในประเทศไทยในเวลานั้น

เทศกาลเข้าพรรษา

ภิกษุสงฆ์เดินทางกลับเข้าจำพรรษาที่วัดเป็นเวลาสามเดือน

เทศกาลเข้าพรรษานี้ ซึ่งเทศกาลงานบุญของชาวไทยพุทธ มีช่วงเวลาคล้ายและใกล้เคียงกับเทศกาลการถือศิลอดของไทยมุสลิม ข้อแตกต่างกันนั้นมีแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติกิจศาสนา เทศกาลถือศิลอด ไทยมุสลิมส่วนใหญ่หรือเืกือบทั้งหมดก็ว่าได้ จะถือศิลอดกัน เป็นประสบการณ์ตรงของตนเองทุกคนเหมือนกันหมด อดข้าวอดน้ำก็ต้องอดเอง ไม่เดือดร้อนคนอื่น ไม่ได้บังคับให้ใครอดแต่ตัวเองกินแต่อย่างใด ถึงเวลาทำอาหารทานก็ทำทานเอง ไม่ได้มีใครมาทำให้ นอกจากทำเลี้ยงกันในหมู่ญาติบ้านใกล้เรือนเคียงที่ร่วมบุญเดียวกัน ถึงเวลาละหมาดสวดมนต์ก็ต้องไปสวดเอง ไม่มีใครสวดแทน หรือสวดให้ฟัง ซึ่งเป็นเหมือนการทำทุกขกริยา เพื่อสรรเสริญพระเจ้า แต่เทศกาลเข้าพรรษาของไทยพุทธ ค่อนข้างจะมีมิติของการปฏิบัติศาสนกิจมากกว่าไทยมุสลิม

การทำบุญในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาสามเดือนตามพุทธบัญญัติ ก็จะมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติศาสนกิจนี้อยู่หลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มปฏิบัติแตกต่างกันออกไป

นำนาคไปอุปสมบท (ขอบคุณภาพจาก internet)พิธีอุปสมบท (ขอบคุณภาพจาก internet)

กลุ่มแรกนี่คือ พระภิกษุสงฆ์ บทบัญญัตินี้มีขึ้นเพื่อพระสงฆ์โดยเฉพาะ พระพุทธองค์ทรงเห็นว่า ฤดูฝนหนทางเดินเฉอะแฉะยากลำบากในการจาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนา และอาจไปเหยียบย่ำพืชไร่ของชาวบ้านได้รับความเสียหาย จึงทรงบัญญัติให้พระสงฆ์อยู่ประจำ ณ ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลาสามเดือน และให้ถือโอกาสเอาตอนที่มาอยู่ร่วมกันพร้อมเพรียงนี้ ศึกษาพระธรรมเพิ่มเติม ทบทวนความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนทัศนคติความคิดเห็นกัน ซึ่งถือว่ามีที่มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลกันเลยทีเดียว และในช่วงเทศกาลพรรษานี่เองอีกเหมือนกัน ที่กุลบุตรชาวพุทธจะได้อุปสมบทเพื่อทดแทนพระคุณมารดาบิดา และใช้ระยะเวลาสามเดือนนี่ล่ะ ศึกษาพระธรรมวินัย เมื่อออกพรรษาแล้ว จะได้ลาสิกขาบทออกมาเป็นพลเรือนโดยสมบูรณ์  ผ่านการบวชเรียน ถือว่าเป็นคนสุกแล้ว จะได้แต่งงานมีเหย้ามีเรือนหรือประกอบอาชีพการงาน และครองเรือนต่อไป กลุ่มนี้เป็นหลักและหัวใจของเทศกาลเข้าพรรษาเลยทีเดียว ที่วัดกระทุ่มเสือปลานั้น เทศกาลเข้าพรรษาทีก็จะมีพระบวชใหม่ ซึ่งก็คือลูกหลานของประชาชนแถบนั้นล่ะ มาบวชจำะพรรษากันหลายสิบรูปเลยทีเดียว แน่ละเด็กวัดหรือลูกศิษย์วัดก็จะต้องมากตามไปด้วย

กลุ่มที่สองใหญ่สุด คือ กลุ่มพุทธศาสนิกชนทั่วไป คือคนธรรมดาสามัญ หาเช้ากินค่ำ หรือจะทำตอนกลางคืน นอนกลางวัน ร่ำรวยจนมี ไม่แตกต่าง กลุ่มนี้ก็จะปฏิบัติโดยการอามิสบูชา ไปทำบุญตักบาตรที่วัด หรือออกมาใส่บาตรหน้าบ้าน หรือเส้นทางที่พระสงฆ์จากวัดเดินบิณฑบาตร ด้วยรู้กันว่า มีพระมาจำพรรษาหลายรูปหากไม่ออกมาใส่กันบาตร อาหารอาจไม่พอให้พระฉัน บางทีก็พากันนำข้าวสารอาหารแห้งมาถวายไว้ที่วัดที่กุฎิ เพื่อให้มัคนายกบ้าง ลูกศิษย์ลูกหาบ้าง ทำอาหารถวายเมื่อคราวจำเป็น กลุ่มนี้โดยปกติก็ต้องทำมาหากิน ประกอบกิจการงานต่างๆ อาจจะไม่ได้รักษาศิลสมบูรณ์ครบถ้วนนัก  แต่ก็มีที่ปฏิบัติบูชาด้วย บ้างก็เคร่งครัดในการรักษาศิล บ้างงดดื่มสุราตลอดทั้งพรรษา การงดดื่มนี้เมื่อก่อนนั้นไม่ต้องรณรงค์ ช่วงเทศกาลพรรษาจะไม่ค่อยมีใครมาดื่มเหล้าให้เห็น คนที่เคยเมาก็ไม่เมา แต่ก็ไม่หมดทุกคน ยังคงมีที่เลิกไม่ได้ ต้องดิ่มนิดดื่มหน่อย แต่เมื่อไม่มีเพื่อนดื่ม ก็ดื่มน้อยลง

อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เคร่งครัดทั้งปฏิบัติบูชาและอามิสบูชา อุบาสกอุบาสิกา ผู้ที่อธิษฐานถืออุโบสถศิล ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ใหญ่ ซึ่งจะมาที่วัดทุกวัน ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น รักษาศิลแปดตลอดทั้งพรรษาเหมือนกัน ที่วัดกระทุ่มเสือปลาในตอนนั้น จะได้เห็นผู้ใหญ่นุ่งขาวห่มขาวมาทำบุญกันที่วัดกันมาก หากเป็นวันพระยิ่งมากและจะมีการสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมกันเป็นนิจ

ขอบคุณภาพจาก internet

เทศกาลเข้าพรรษาจึงเป็นช่วงเทศกาลการทำบุญของพุทธศาสนิกชน เพราะพระภิกษุที่วัดมีมาก และการที่อยู่ร่วมกันมากนี่เอง จำเป็นต้องจุดเทียนส่องสว่าง จึงได้มีธรรมเนียมการถวายเทียนเข้าพรรษา เล่มขนาดเบ้อเริ่มเที่ม เพื่อที่จะได้จุดไว้ทั้งวันทั้งคืน เพราะเมื่อก่อนนี้ การที่จะจุดไฟให้ติดนั้นคงจะไม่สะดวกเหมือนปัจจุบัน จึงต้องมีการตามไฟไว้ตลอดเวลา เทียนก็ต้องเล่มใหญ่หน่อย อันนี้เข้าใจเอาเอง หากท่านใดเห็นว่ามีเหตุผลอย่างอื่นก็ลองเล่าสู่กันฟัง

ในเทศกาลงานบุญนี้ จึงอยากชักชวนท่านที่เป็นไทยพุทธ ร่วมกันทำบุญจะด้วยการทำอามิสบูชาหรือปฏิบัติบูชาก็ได้ ตามแต่กำลังศรัทธาและความสะดวกของแต่ละท่าน เพื่อทำจิตใจให้ชื่นบาน สละออกเสียซึ่งอาสวะในจิตใจทั้งหลายลงบ้าง เพื่อตัวเองและสังคมโดยส่วนรวม….

Advertisements
 
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
Kaebmoo's Blog

Blog ไม่ใช่ของกู

voaw

A great WordPress.com site

Sermsak

No noodles, the family.

Live, Nerd, Repeat

Making life better through the perfect application of humor and nerdery

You read me, but you can change me not.

Mentally unhealthy kinda characteristic.

The Kid Travels

Ed Gregory (The Kid) goes travelling

Bagni di Lucca and Beyond

Brisbane, Bagni di Lucca and everything in between

TED Blog

The TED Blog shares interesting news about TED, TED Talks video, the TED Prize and more.

Framework

Capturing the world through photography, video and multimedia

[e]

a little about (M)E

On The Scene

Follow FOX News reporters and producers around the globe to get raw, behind-the-scenes access to the stories making headlines.

NewsFeed

Breaking news and updates from Time.com. News pictures, video, Twitter trends.

Post it Notes from my Idiot Boss

delivered directly to my computer monitor on an all too regular basis...

The Life and Times of Nathan Badley...

just like Moby Dick, but shorter and less whale-oriented.

Allen's Zoo

Art, Illustration, Character Design

Search Blogs

Just another WordPress.com weblog

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: